counter free hit invisible دانلود اهنگ شاه شاهین نجفی - مجله شرط بندی بتکده 2023
موزیک

دانلود اهنگ شاه شاهین نجفی

متن آهنگ شاه شاهین نجفی

 • دانلود اهنگ شاه شاهین نجفی یکی از پر طرفدارترین موسیقی های این روزها در میان مردم ایران است و شنوندگان زیادی در میان جوانان و طرفداران این خواننده ی مشهور دارد. همان طور که می دانید شاهین نجفی از تعداد زیادی طرفدار در بین جوانان ایران و خارج از ایران برخوردار است و همیشه جزو پر طرفدارترین خواننده های ایرانی می باشد. همیشه مردم در فضاهای مجازی و موتورهای جستجو منتظر آهنگ جدید از شاهین نجفی هستند و دلشان می خواهد لینک دانلود اهنگ شاه شاهین نجفی را مشاهده کنند و از شنیدن آن لذت ببرند. شما می توانید تا انتهای این مطلب ما را همراهی کرده و لینک دانلود اهنگ شاه شاهین نجفی را مشاهده کنید.

  دانلود اهنگ شاه شاهین نجفی
  شاهین نجفی

  ترانه ی آهنگ شاه شاهین نجفی

  نـَـخـوااه اَزَم کـه بـی‌خـیـال رام شـَم
  نـَخـوااه اَزَم کـه تـو ایـن مـَسـیـر رام شـَم
  نـَخـوااه اَزَم کـه بـا ایـن وَعـده‌ هـا خـام شـَم
  مـَن گـیـرِ گـُـذَشـتـه‌ ی ایـراان و فـِکـرِ فـَرداشـَم
  ایـن روزام مـی‌ گـذره بـَد و خـوبـَم هـَسـت تـوش
  مـا دِلِــمـون روشـَنـه، یـه نـَمـه غـَم روش
  تـو کـَم خـوردی مـَگـه از ایـن مـَشـتـا
  هـَر کـی فـُحـش داد
  پـُشـتِ فـیـسِ فـِیـک
  بـِگـو خـوش بـاش
  کـه هَـسـتـی و مـی‌ دونـی
  سـَخـتـه دَرداش
  آره تـَرس داش
  ایـنـا هـَمـونـَن کـه بـَعـدِ شـاه
  عـَکـسِ اِمـام و دیـدَن تـویِ مـاه
  چـُس‌ نـالـه‌ هـایِ چـپ، فـازِ گـا
  مـارکـسـیـسـتـایِ عـاشـقِ آمـریـکـا
  دوزاریـایِ پـا‌پـَتـی
  مـِثِ اون شـَق‌ مـرامِ تـُربـَتـی
  مـِثِ گـَلـه‌ ی ‌گـاوایِ گـُم‌ شـُده وِل
  لـایِ لِـنـگِ زنـا لَـنـگِ فـُرصـَتـی
  سـَلـام عـلـیـکـشون واسـه کـَردَن بـود
  صُـب رو قـرص و شـب کُـک، مَـردَن چـون
  نـرسـیـده بـوس دَسـمـالـی حـَق شـُد
  آرتـیـسـتَ نـَر، مـاسـمـالـی کـُن زود
  سـیـب نـصـفـه‌ ی دَهـَن نـِظـام
  دَرگـیـری بـا مـَن؟ مـَن دَهـَنـِتـو آهـا
  مـَن سـیـلـی تـو صـورَتـ مُـدَرِسـَم
  بـی‌ بـُتـه، تـاریـخـی مـن بـچـه‌ی رِضـام
  داد مـی‌ زَنـَم روحـِش شـاد
  اون‌ کـه بـه ایـن مـَمـلِـکـَت آبـرو داد
  تـَبـعـیـدی تـوده‌ ی حـِزبِ بـاد
  ایـن جـامـعـه چـَنـد تـا رِضـا مـی‌خـواد؟
  سـیـاسـَتِ مـَریـض از نـَفـتِ خـام
  سـیـاس وَضـعـِش مـلـّتِ رَفـتـه خـواب
  راه نـَرَفـتـه وا داد تـویِ تـخـت‌ِ خـواب
  گـُف چـی شـُد کـه کـَفـشِ اَجـنـَبـی رَف تـو پـاام
  نـور بـِنـداز تـویِ تـاریـکـی
  کـِشـوَرِ چـِل تـیـکـه‌یِ هـَر کی، هـَرکی
  بـَعـد خـَنـده‌ داره چـَن نـَسـل بـِگـذَره
  یـه مُـفـَنـگـی بـیـاد بـِهـِت بـگـه تـریـاکـی
  سـَنـگـیـنـه
  جَـنـگ ایـنـه
  سـاکـِت بـِمـونـَم؟ نـه
  نـَنـگ ایـنـه
  اَز چـی مـی‌ تـَرسـونـی مـا رو بـَچـّه
  روتـیـنِ روز مـا بـازی بـا بـِنـزیـنـه
  تـو خـالـیـایِ تـَه‌ بـاز
  اِدِّعا بـَغـَل عـُقـاب بـا قـَد غـاز؟
  خـونِ کـیـو خـورده بـابـات بـَچـه زالـو
  کـه تـو بـااد کـَردی و رَفـتـی تـو فـاز
  زیـر زَمـیــنـی کـه شـُمـا تـوش بـاشـیـد
  بـاس کـِشـیـد رو سـَرِتـونـو سـَر تـا پــا ‌شـاشـیـد
  تـُـف حـِیـف مـُفـت بیـفـتـه رو شـمـا
  بـَدبـَخـت بـَچـّه‌ای کـه شـُمـا بـابـاشـیـد
  تـَه‌ مـونـده‌‌یِ تـَهِ کـانـدومـیـن
  بـی‌ مـَصـرَفِ ضـِد مـَردُمـیــن
  تـاریـخـتـون خـونـیـه آشـغـالـا
  شـُغـلـایِ هـَمـیـشـه دَر کـَمـیـن
  پـُف‌ شـده‌هـا
  تـُف‌ شـُده‌هـا
  گـُف شـُل وا
  دَدی سـپـاهی بـا مـامـی تـو کـانـادا
  پـولِ جـیـبِ جـَمـاعـَتـو جـا بـِزَنـی
  جـَمـع کـُنـی چـَمـِدون و دَر ری
  تـا مــیشـُد خـورد خـوردی و
  بـَعـد مـاسـکِ مـُخـالـِف قـُلـابـی
  خـونـِواده پـَریـد
  خـوب چـَریـدیـد
  خـوب دَریـدیـد
  خـوبـَم درریـد
  یـه مـُشـت خـَری‌ایـد مـَشـغـولِ خـَریـد
  چـِشــا بــازه و رَدِتـونـَم داریـم
  بـاز مـی‌ پـُرسـی شـاه کـیـه
  اون‌ کـه شـات‌ گـان مـی‌خـوره و شـاکـیـه
  یـا حـَشـَره‌ هـایَ حـَشـَری حـاشـیـه
  مـُتـَهـَم یـه تـاریخ شـاکـیـه
  جـِنـسِ جـُمـهـوری بـادکـُنـَکـیــه
  تـَهـِش بـِتـرِکـه ایـران بـشـه تـُرکـیـه
  اِعـتـِمـاد بـه شـُمـا اِشـتـِبـاهـه
  چـِشـاتـون چـِش بـه راهـه مـُجـتـَبـائـه
  سـَرنـِوِشـتِـتـون تـَبـاهـه
  دُکـون دونـبـشـی کـه صـاحـِبـِش سـِپـاهـه
  بـاز مـی‌ پـُرسـی شـاه کـیـه
  شـادِش کـُنـَِم بـِتـِکـونـی کـافـیـه

  میانگین امتیازات ۴ از ۵
  از مجموع ۴ رای

  نوشته های مشابه

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دکمه بازگشت به بالا