counter free hit invisible دانلود آهنگ شاح از شاهین نجفی (کیفیت 320 + تکست کامل) - مجله شرط بندی بتکده 2023
موزیک

دانلود آهنگ شاح از شاهین نجفی (کیفیت 320 + تکست کامل)

آشنایی با آهنگ شاح شاهین نجفی

 • دانلود آهنگ شاح از شاهین نجفی (کیفیت 320 + تکست کامل) یکی از پر طرفدارین موضوعات ترند در فضای مجازی است. شاهین نجفی یکی از بهترین خوانندگان و رپر های ایرانی است و همان طور که می دانید طرفداران بی شماری در میان جوانان و نوجوانان ایرانی دارد. اکثر افرادی که دنبال لینک دانلود آهنگ شاح از شاهین نجفی (کیفیت 320 + تکست کامل) هستند طرفدار شاهین نجفی می باشند و به او علاقه ی بسیار زیادی دارند. اگر شما هم جزو طرفداران شاهین نجفی هستید و دنبال دانلود آهنگ شاح از شاهین نجفی (کیفیت 320 + تکست کامل) می باشید ما را تا انتهای این مطلب همراهی کنید.

  دانلود آهنگ شاح از شاهین نجفی (کیفیت 320 + تکست کامل)
  شاهین نجفی

  متن آهنگ شاح از شاهین نجفی

  نـَـخـواه اَزَم کـه بـی‌خـیـاال رام شـَم
  نـَخـواه اَزَم کـه تـو ایـن مـَسـیـر راام شـَم
  نـَخـوه اَزَم کـه بـا ایـن وَعـده‌ هـا خـاام شـَم
  مـَن گـیـرِ گـُـذَشـتـه‌ ی ایـران و فـِکـرِ فـَردااشـَم
  ایـن روزاام مـی‌ گـذره بـَد و خـوبـَم هـَسـت تـوش
  مـا دِلِــمـون روشـَنـه، یـه نـَمـه غـَم روش
  تـو کـَم خـوردی مـَگـه از ایـن مـَشـتـا
  هـَر کـی فـُحـش داد
  پـُشـتِ فـیـسِ فـِیـک
  بـِگـو خـوش بـاش
  کـه هَـسـتـی و مـی‌ دونـی
  سـَخـتـه دَرداش
  آره تـَرس داش
  ایـنـا هـَمـونـَن کـه بـَعـدِ شـاه
  عـَکـسِ اِمـام و دیـدَن تـویِ مـاه
  چـُس‌ نـالـه‌ هـایِ چـپ، فـازِ گـا
  مـارکـسـیـسـتـایِ عـاشـقِ آمـریـکـا
  دوزاریـایِ پـا‌پـَتـی
  مـِثِ اون شـَق‌ مـرامِ تـُربـَتـی
  مـِثِ گـَلـه‌ ی ‌گـاوایِ گـُم‌ شـُده وِل
  لـایِ لِـنـگِ زنـا لَـنـگِ فـُرصـَتـی
  سـَلـام عـلـیـکـشون واسـه کـَردَن بـود
  صُـب رو قـرص و شـب کُـک، مَـردَن چـون
  نـرسـیـده بـوس دَسـمـالـی حـَق شـُد
  آرتـیـسـتَ نـَر، مـاسـمـالـی کـُن زود
  سـیـب نـصـفـه‌ ی دَهـَن نـِظـام
  دَرگـیـری بـا مـَن؟ مـَن دَهـَنـِتـو آهـا
  مـَن سـیـلـی تـو صـورَتـ مُـدَرِسـَم
  بـی‌ بـُتـه، تـاریـخـی مـن بـچـه‌ی رِضـام
  داد مـی‌ زَنـَم روحـِش شـاد
  اون‌ کـه بـه ایـن مـَمـلِـکـَت آبـرو داد
  تـَبـعـیـدی تـوده‌ ی حـِزبِ بـاد
  ایـن جـامـعـه چـَنـد تـا رِضـا مـی‌خـواد؟
  سـیـاسـَتِ مـَریـض از نـَفـتِ خـام
  سـیـاس وَضـعـِش مـلـّتِ رَفـتـه خـواب
  راه نـَرَفـتـه وا داد تـویِ تـخـت‌ِ خـواب
  گـُف چـی شـُدد کـه کـَفـشِ اَجـنـَبـی رَف تـو پـام
  نـور بـِنـداز تـویِ تـاریـکـی
  کـِشـوَرِ چـِل تـیـکـه‌یِ هـَر کی، هـَرکی
  بـَعـد خـَنـده‌ داره چـَن نـَسـل بـِگـذَره
  یـه مُـفـَنـگـی بـیـاد بـِهـِت بـگـه تـریـاکـی
  سـَنـگـیـنـه
  جَـنـگ ایـنـه
  سـاکـِت بـِمـونـَم؟ نـه
  نـَنـگ ایـنـه
  اَز چـی مـی‌ تـَرسـونـی مـا رو بـَچـّه
  روتـیـنِ روز مـا بـازی بـا بـِنـزیـنـه
  تـو خـالـیـایِ تـَه‌ بـاز
  اِدِّعا بـَغـَل عـُقـاب بـا قـَد غـاز؟
  خـونِ کـیـو خـورده بـابـات بـَچـه زالـو
  کـه تـو بـاد کـَرردی و رَفـتـی تـو فـاز
  زیـر زَمـیــنـی کـه شـُمـا تـوش بـاشـیـد
  بـاس کـِشـیـد رو سـَرِتـونـوو سـَر تـا پــا ‌شـاشـیـد
  تـُـف حـِیـف مـُفـت بیـفـتـه رو شـمـا
  بـَدبـَخـت بـَچـّه‌ای کـه شـُمـا بـابـاشـیـد
  تـَه‌ مـونـده‌‌یِ تـَهِ کـانـدومـیـن
  بـی‌ مـَصـرَفِ ضـِد مـَردُمـیــن
  تـاریـخـتـون خـونـیـه آشـغـالـا
  شـُغـلـایِ هـَمـیـشـه دَر کـَمـیـن
  پـُف‌ شـده‌هـا
  تـُف‌ شـُده‌هـا
  گـُف شـُل وا
  دَدی سـپـاهی بـا مـامـی تـو کـانـادا
  پـولِ جـیـبِ جـَمـاعـَتـو جـا بـِزَنـی
  جـَمـع کـُنـی چـَمـِدون و دَر ری
  تـا مــیشـُد خـورد خـوردی و
  بـَعـد مـاسـکِ مـُخـالـِف قـُلـابـی
  خـونـِواده پـَریـد
  خـوب چـَریـدیـد
  خـوب دَریـدیـد
  خـوبـَم درریـد
  یـه مـُشـت خـَری‌ایـد مـَشـغـولِ خـَریـد
  چـِشــا بــازه و رَدِتـونـَم داریـم
  بـاز مـی‌ پـُرسـی شـاه کـیـه
  اون‌ کـه شـات‌ گـان مـی‌خـوره و شـاکـیـه
  یـا حـَشـَره‌ هـایَ حـَشـَری حـاشـیـه
  مـُتـَهـَم یـه تـاریخ شـاکـیـه
  جـِنـسِ جـُمـهـوری بـادکـُنـَکـیــه
  تـَهـِش بـِتـرِکـه ایـران بـشـه تـُرکـیـه
  اِعـتـِمـاد بـه شـُمـا اِشـتـِبـاهـه
  چـِشـاتـون چـِش بـه راهـه مـُجـتـَبـائـه
  سـَرنـِوِشـتِـتـون تـَبـاهـه
  دُکـون دونـبـشـی کـه صـاحـِبـِش سـِپـاهـه
  بـاز مـی‌ پـُرسـی شـاه کـیـه
  شـادِش کـُنـَِم بـِتـِکـونـی کـافـیـه

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱۴ رای

  نوشته های مشابه

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دکمه بازگشت به بالا